Správy 2020.02.04.


Kurzy baletu pod vedením Tamása Sülla PhD. sú v kruhu komárňanských detí veľkým lákadlom. Momentálne máme tri vekové kategórie rozdelené do troch skupín, ale pre veľký záujem máme v pláne vytvoriť priestor aj pre deti od 4 do 5 rokov. Prihlásiť sa môžete v budove MSKS do konca jarných prázdnin. Kurzy prebiehajú v utorok a vo štvrtok od 15:30 do 16:15. Prihlásiť sa môžete aj na mailovej adrese hanusz.zoli@gmail.com do 23. februára 2020.