Správy 2023.02.08.

V minulosti hudobný život na Slovensku bol charakteristický tým, že vo veľkej miere bola podporovaná ľudová, populárna hudba a džez, no akosi sa zabúdalo na komornú hudbu, hoci práve takéto spoločné muzicírovanie tvorí základ hudobného umenia.

Práve z toho dôvodu sa organizátori pred mnohými rokmi rozhodli zorganizovať prvý ročník kurzov. Tento rok sa v Komárne pripravuje už 26. ročník veľmi populárnych Majstrovských kurzov pre študentov základných umeleckých škôl, konzervatórií, vysokých škôl múzických umení, mladých členov komorných orchestrov a sólistov formou desaťdenného workshopu.

Majstrovské kurzy sa každoročne vyvrcholia dvoma spoločnými koncertmi pre širokú verejnosť. Organizátori aj v tomto roku srdečne očakávajú milovníkov klasickej hudby na záverečné koncerty kurzov, 4. a 5. augusta 2023 do koncertnej sály Dôstojníckeho pavilónu.

Na kurzoch vyučujú významní a uznávaní umelci, pedagógovia klasickej hudby, komornej hry. Majstrovské kurzy sa zameriavajú na širokú škálu hudobných nástrojov.

Umelecký vedúci a zakladateľ kurzov František Török, držiteľ Ceny Harmónia, pedagóg komornej hudby a hry na husliach Konzervatória v Bratislave, člen svetoznámeho Moyzesovho kvarteta.

LEKTORI:

Dagmar LIVOROVÁ – operný spev (pedagóg Konzervatória v Bratislave)

Jozef HORVÁTH – husle (koncertný majster Slovenskej filharmónie, pedagóg Konzervatória v Bratislave a Vysokej školy múzických umení)

Ivan DANKO – hoboj (prvý hobojista Stuttgartskej štátnej opery)

Zuzana ČIŽMAROVIČOVÁ – klavír (umelkyňa, pedagóg hry na klavíri)

František TÖRÖK – husle, viola (pedagóg Konzervatória v Bratislave)

Janka JÁMBOROVÁ – flauta (prvá flautistka Štátnej filharmónie v Košiciach, pedagóg Konzervatória v Košiciach)

26. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hry sa uskutoční od 27. júla do 6. augusta 2023 v Komárne.

Organizátori srdečne očakávajú účastníkov kurzov!

Organizátori: Občianske združenie Camerata Comorra, Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Základná umelecká škola v Komárne

Bližšie informácie: Mónika Bajkai Csengel Mónika (koordinátorka kurzov), e-mail: csengel.monika@gmail.com, T: +421 907 799 823