Správy 2023.11.21.

ZMENA MIESTA

Každého srdečne očakávame!

MUZSIKÁS 50 - jubilejný koncert

22. novembra 2023, 19.00, Komárno, DôSTOJNÍCKY PAVILÓN (slávnostná sála)

Vstupné: 13€