Správy 2020.09.29.

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti koronavírusu,
skúšky MsKS Béni Egressyho do 12. októbra sú zrušené!

Ďakujeme za pochopenie.