Programy

63

Harmonia Sacra Danubiana - Gedai Ágoston / koncert

Harmonia Sacra Danubiana – Komárňanské organové koncerty

Gedai Ágoston / koncert

17. septembra 2023, 19.00, Bazilika sv. Ondreja, Komárno

Organizátori:

CSEMADOK – základná organizácia v Komárne

MsKS Béni Egressyho, Komárno

Rímskokatolícky farský úrad v Komárne

Sponzor: Mesto Komárno

Vstup zdarma!