Programy

MKN 2023

Deň maďarskej kultúry

Deň maďarskej kultúry

23. januára 2023, (pondelok), 18.00

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho - Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka

Účinkujúci:

Skupina "Őrzők" – László Gál, Márk Kreft-Horváth Márk

Vstup zdarma!

Srdečne Vás očakávame!