Programy

Neptanc

REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV - Detský folklórny súbor Komárom

TANEČNÁ DIELŇA KOMÁROM

Detský folklórny súbor Komárom

Prvé stretnutie spojené s registráciou nových členov: 6. septembra 2023 (streda), 16:00, MsKS Béni Egressyho - Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka, Komárno

Účastnícky poplatok: 15 € / mesiac

Vedúci skupiny: Madari Katalin, Nagy János

V sezóne 2023/24 sa členovia Detského folklórneho súboru Komárom stretáva v pondelok a stredu v Komornej sále Józsefa Kiss Pénteka Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne v čase od 16:00 do 18:00 hod.

INFO: Hanusz Zoltán, +421 903 558 525, hanusz.mskskomarno@gmail.com