Kontakt

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho,

Hradná u. 1.,

945 01 Komárno

+421 905 892 579 ticket@mskskomarno.sk
Kontakt
Mgr. art. Róbert Lakatos, riaditeľ
info@mskskomarno.sk
Ing. Anikó Paulis, zástupkyňa riaditeľa-vedúca ekonomického úseku
info@mskskomarno.sk, T: +421 903 433 264
Réka Kiss, tlačová referentka
mskskomarno.vmkkomarom.media@gmail.com, T: +421 905 498 911
Zoltán Hanusz, kordinátor umeleckých skupín-manažér kultúry
hanusz.mskskomarno@gmail.com, +421 903 558 525
PhDr. Pál Domonkos, manažér kultúry
dp.domonkos@gmail.com, T: +421 908 588 534
Dóra Jakab, vedúca technického úseku
jakab.dora1@gmail.com, T: +421 907 533 633
Mónika Bajkai Csengel, projektová manažérka
csengel.monika@gmail.com
Iné kontakty
Predpredaj vstupeniek / Pokladňa
Mónika Szoboszlai: ticket@mskskomarno.sk, T: +421 905 892 579
Prenájom priestorov
info@mskskomarno.sk
Otváracia doba
PONDELOK
12:30 – 15:30
UTOROK
12:30 – 15:30
STREDA
12:30 – 15:30
ŠTVRTOK
12:30 – 15:30
PIATOK
12:30 – 15:30
Kontaktujte nás