Skupiny

5 E8 A1550 Edit
Vedúci:
Madari Katalin és Nagy János
5 E8 A1573 Edit

KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA - 1-4. ROČNÍK

Cieľom detského folklórneho súboru je oboznámiť deti s ľudovým tancom, ľudovou hudbou a ľudovými tradíciami, ktoré majú dôležitú úlohu aj vo formovaní kolektívu a posilňovaní identity. Počas nácvikov sa zaoberáme rozvojom rytmickej schopnosti a vyučovaním ľudových piesní a detských hier. Z ľudových tancov sa sústredíme na domáce regióny, ako prvé ich oboznámime s tancami z Matúšovej zeme. Rozmýšľame dlhodobo, z týchto detí by sme chceli vychovávať novú generáciu milovníkov ľudového tanca v Komárne.

Termíny:
Pondelok: 17.15-18:15
Streda: 17:15-18:15
Galik gabor
Vedúci:
Gálik Gábor
Galik klaudia
Gálik Klaudia

KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA 5-9. ROČNÍK

Termíny:
Pondelok: 16.30-18.00
Streda: 16.00-17.30
Galik klaudia
Vedúci:
Gálik Klaudia
Galik gabor
Gálik Gábor

KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA - pre mládež a dospelých

Termíny:
pondelok: 18.00-20.00
streda: 18.00-20.00
Vedúci:
Korpás György

FOLKLÓRNY SÚBOR ÁRPÁD FESZTY

Vedúci: György Korpás Lektori: Gémesi Zoltán a jeho partnerka Skúšky: pondelok a piatok od 19:00 do 21:30 Miesto konania: zrkadlová sála v MsKS

Termíny:
pondelok: 19.00-21.30
piatok: 19.00-21.30
Sull Tamas port
Vedúci:
LEKTOR: Tamás Süll, PhD.

BALETTISIMO

Hodiny klasického baletu pre deti v Mestskom Kultúrnom Stredisku sa uskutočnujú dva krát týždenne v dvoch vekových skupinách (4-6 rokov, 7-10 rokov), eventuálne jedna individuálna hodina pre jednotlivcov. V oboch skupinách sa oboznamujeme so základmi prvkov klasického tanca, postoja, držaním tela, držaním rúk. Cviky sú na zemi v lahu a v sede, pri žrdi postojom k stene. Velký priestor dostáva improvizácia tanca, ako ju same deti prežívajú. Hlavným cielom je, aby deti prežívali radosť z pohybu a hudby, aby sa ich záujem a tanec prehlbil, a boli motivované v dalšých rokoch o vážnu prácu s pohybom a tancom. Mesačne raz je hodina na javisku, aby sa deti oboznámili a spriatelili sa s javiskom, a pocitom na javisku. Na záver prvého polroka máme v pláne pozvať rodičov na jeden malý uzavretý prednes tancov, ktoré počas roka nacvičujeme. Koncert pre verejnosť máme naplánovaný na koniec školského roka. SKÚŠKY: utorok - štvrtok: 3-5 rokov: 15:30 - 16:15 5-9 rokov: 16:15 - 17:00 9 - 12 rokov: 17:15 - 18:00 MIESTO: zrkadlová sála Mestského kultúrneho strediska

Termíny:
utorok: 15:30 - 16:15
utorok: 16:15 - 17:00
štvrtok: 16:00 - 19:00
štvrtok: