Skupiny

5 E8 A1550 Edit
Vedúci:
Katalin Madari
5 E8 A1573 Edit
Vedúci skupiny:
János Nagy

Detský folklórny súbor Komárom

Prvoradým cieľom práce detskej folklórnej skupiny je upriamiť pozornosť najmladšej generácie na rozmanitosť pokladov ľudovej hudby a krásu ľudového tanca. Veríme, že naše ľudové tradície majú veľký vplyv nielen na rozvoj národnej identity, ale aj na kvalitu spoločenského života. Na skúškach a sústredeniach sa venujeme rozvoju zmyslu pre rytmus, ale aj učeniu ľudových hier a ľudových piesní. Vo výchove ľudového tanca sa zameriavame predovšetkým na ľudové tradície maďarských regiónov – ako Matúšova zem a Žitný ostrov. Plánujeme dlhodobo: chceme vychovať generáciu, pre ktorú sa ľudový tanec a ľudová hudba stanú stredobodom v ich živote. Skupinu vedú Katalin Madari a János Nagy, skúšky prebiehajú v Komornej sále Józsefa Kiss Pénteka v MsKS Béni Egressyho.

Termíny:
Pondelok: 16.00-17.15
Streda: 16.00-17.15
5 E8 A1546 Edit
Vedúci:
Gábor Gálik
5 E8 A2670 Edit
Vedúca:
Klaudia Gálik

Folklórny súbor Komárom

Komárňanská tanečná dielňa vznikla v roku 2019 pod záštitou Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárome. Cieľom súboru je vrátiť do Komárna náladu ľudového tanca a spoločenského života spojený s ľudovým tancom - to všetko formou veľkej tanečnej dielne pre viacero vekových skupín. Komárňanská tanečná dielňa v súčasnosti pracuje s deťmi a dospelými. V uplynulom roku sa zaoberali mnohými tanečnými materiálmi a súbor má za sebou nemálo spoločenských zážitkov. Napriek svojmu mladému veku zožal súbor v roku 2022 veľký úspech na profesionálnom kvalifikačnom galavečeri Tanečného pódiu maďarských ľudových tanečných súborov na Slovensku. Umeleckými vedúcimi skupiny sú Gábor Gálik a Klaudia Gálik. Skúšky sa konajú v Komornej sále Józsefa Kiss Pénteka MsKS Béni Egressyho.

Termíny:
Pondelok: 16.30-18.00
Streda: 16.00-17.30
78163 167927693245877 1964304 o
Vedúci:
György Korpás
327853 10150432890206177 281097018 o
Vedúci:
Zoltán Gémesi

Komorný folklórny súbor Árpáda Fesztyho

Komorný ľudový tanečný súbor Árpáda Fesztyho je skupinou dospelých, ktorých spája láska k ľudovému tancu, ľudovej hudbe a tradičnej ľudovej kultúre. Kapela vznikla v roku 1997 a v rokoch 2000 až 2004 pôsobila pri Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Po dlhšej prestávke sa znovu sformoval a dlhé roky pôsobil ako jediný súbor ľudového tanca v Komárne. Zmena vo vedení MsKS v Komárne v roku 2019 dala skupine opäť priestor v inštitúcii, a tak mohli za vhodných podmienok opäť pokračovať vo svojej práci. Lídrom kapely je György Korpás, jej umeleckým vedúcim a choreografom Zoltán Gémesi. Skúšky prebiehajú v zrkadlovej miestnosti MsKS Béni Egressyho.

Termíny:
pondelok: 19.00-21.30
streda: 19.00-21.30
5 E8 A1575 Edit
Vedúci:
Tamás Süll

Balettisimo

Skúšky klasického baletu sa konajú dvakrát týždenne v MsKS Béni Egressyho v Komárne. Deti pracujú v troch vekových skupinách. Vo všetkých troch skupinách spoznávajú základné prvky klasického baletu, ako je držanie tela, poloha rúk a základný postoj. Poskytli sme priestor aj tanečnej improvizácii, pretože naším cieľom je, aby deti nachádzali radosť z pohybu a tanca, prehĺbili si záujem o žáner a boli motivovaní do budúcnosti aj v prípade vážnejšej prípravy. Raz do mesiaca robíme aj hodinu na javisku, aby malí tanečníci spoznali javisko. Na záver semestra pripravujeme malú prezentáciu pre rodičov a rodinných príslušníkov a na konci roka chceme výsledky našej práce ukázať aj širokej verejnosti. Vedúcim tímu je Tamás Süll, skúšky prebiehajú v Komornej sále Józsefa Kiss Pénteka MsKS Béni Egressyho.

Termíny:
utorok - štvrtok: 15:30 - 16:15
utorok - štvrtok: 16:15 - 17:00
utorok - štvrtok: 16:00 - 19:00