Skupiny

Stubendek istvan karnagy
Vedúci:
István Stubendek

Miešaný spevácky zbor Concordia

Miešaný spevácky zbor Csemadoku v Komárne s názvom Concordia bol založený pod záštitou MsKS v Komárne v roku 1980. Kultúrne dedičstvo a tradícia speváckych zborov nášho mesta siaha až do XIX. storočia. Cieľom nášho významného zboru je pestovanie a uchovávanie hudobných tradícií pre súčasné a nasledujúce generácie. Medzi našimi členmi sú pedagógovia, robotníci, inžinieri aj študenti. Pravidelne sa zúčastňujeme na domácich aj zahraničných festivaloch a súťažiach, vystupujeme každoročne aspoň dvadsaťkrát. Náš repertoár obsahuje diela z doby renesancie až po súčasnosť. Sme stálymi hosťami Kodályových dní v Galante, mali sme možnosť spievať v Lorete, v Spojených štátoch amerických aj na svätej omši pápeža Jána Pavla II. v Bratislave a v Budapešti. Spájajú nás kamarátske vzťahy s mnohými speváckymi zbormi a hudobnými telesami v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku. Maďarský miešaný spevácky zbor Concordia je zo Slovenska, ale jazykom hudby chce osloviť aj ľudí ďaleko za našimi hranicami, po celom svete.

Termíny:
: