Festivaly

Jókaiho dni je celoslovenským festivalom - súťažou - maďarských amatérskych a študentských divadelných súborov na Slovensku. Tradícia Jókaiho dní za dlhé roky existencie festivalu, úspešného a produktívneho priebehu vzrástla do sféry najznámejšej a najdôležitejšej kultúrnej udalosti medzi Maďarmi žijúcimi na Slovensku.

Do súťaže sa každým rokom prihlasujú rôzne skupiny, veľké a malé divadelné súbory, študentské divadelné súbory a amatérske divadelné spoločnosti z rôznych kútov našej krajiny. Festival vznikol pred mnohými rokmi v Komárne, v rodisku Móra Jókaiho, s cieľom povzniesť a oslavovať maďarský jazyk medzi Maďarmi žijúcimi na Slovensku. A takto to trvá až do dnešného dňa. Musíme oceniť nadšenie a tvorivosť týchto súborov, ktoré sa divadelníctvu venujú nie pre peniaze, ale pre posadnutosť k divadlu, veď kto aspoň raz okúsil „dosky, ktoré znamenajú svet“, ťažko na ne zabudne.

Nesmieme zabudnúť ani na to, že z radov amatérskych súborov vyšli také známe osobnosti, dnes už herci, ktorí svoje umenie profesionálne prevádzajú v divadlách v Maďarsku a na Slovensku, ale sú naďalej vítanými hosťami Jókaiho dní. Našim cieľom je pokračovať v tejto krásnej tradícii, veď divadelníkov a divadelné súbory potrebujeme aj v oblasti amatérskej činnosti.

Prihlásiť sa môžete výlučne písomne, poštou alebo emailom na adrese: MSKS v Komárne, Hradná 1, 945 01 Komárno alebo na e-mailovej adrese: csengel.monika@gmail.com. Prosíme vás, aby ste vo svojej prihláške uviedli názov súboru a meno vedúceho súboru, názov, autora a žáner inscenácie.

Ďalšie informácie vám poskytneme na telefónnych číslach +421 907 799 823, alebo na uvedenej mailovej adrese.