Správy 2023.07.12.

26. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hry

Organizátorka: Bajkai Csengel Mónika

TEL: +421 907 799 823, E-MAIL: csengel.monika@gmail.com

26. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hry sa uskutoční od 27. júla do 6. augusta 2023 v Komárne. Do nášho mesta prichádza 45 hudobníkov zo štyroch krajín. Novinkou je, že tento rok môžu hudobníci po prvýkrát študovať aj hudobnú kompozíciu a dirigovanie pod vedením Konstantína Ilievskeho.

Organizátori srdečne očakávajú nielen účastníkov kurzov, ale aj návštevníkov záverečných koncertov. Majstrovské kurzy každoročne vrcholia dvoma spoločnými koncertami pre širokú verejnosť.

Aj v tomto roku srdečne očakávajú milovníkov klasickej hudby záverečné koncerty kurzov, 04. a 05. augusta 2023 o 18.00 hod. v koncertnej sále Dôstojníckeho pavilónu.

Komorná hudba - spoločné muzicírovanie tvorí základ hudobného umenia. Z toho dôvodu sa v Komárne pripravuje už 26. ročník Majstrovských kurzov pre študentov základných umeleckých škôl, absolventov konzervatórií, vysokých škôl múzických umení a mladých členov komorných orchestrov a sólistov formou týždenného workshopu.

Za miesto konania bolo vybrané Komárno a toho dôvodu, že samotné mesto má v tejto oblasti svoje tradície. V rámci majstrovských kurzov majú účastníci možnosť ďalšieho umeleckého rozvoja na vysokej umeleckej úrovni.

Na kurzoch vyučujú významní a uznávaní umelci vážnej hudby z celej Európy. Majstrovské kurzy sa zameriavajú na širokú škálu hudobných nástrojov - tento rok po prvý krát aj na kompozíciu a dirigovanie. Umelecký vedúci a zakladateľ kurzov František Török, držiteľ Ceny Harmónia, je profesor komornej hudby a hry na husliach konzervatória v Bratislave.

LEKTORI:

Dagmar LIVOROVÁ – operný spev

Jozef HORVÁTH – husle

Ivan DANKO – hoboj

Zuzana ČIŽMAROVIČOVÁ – klavír

František TÖRÖK – husle, viola

Janka JÁMBOROVÁ – flauta

Konstantín ILIEVSKY – hudobná kompozícia a dirigovanie

Organizátori: Občianske združenie Camerata Comorra, Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Základná umelecká škola v Komárne

Sponzorské organizácie: Fond na podporu umenia, KULTMINOR – Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Mesto Komárno