Správy 2022.12.13.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho (hlavná budova)

13., 18.00, Rýchlokurz geniality – prezentácia knihy a stretnutie s Ľudovítom Ódorom, vstup zdarma

14., 18.00, Filmový klub Vasmacska - Christos Nikou: Jablká (dráma, komédia), 3€

15., 18.00 Sedem krás s herečkou Éva Bandorovou, vstup zdarma

Spoločenské stredisko Zichy-pont

13., 18.00, „My, Komárňania”: Moje Vianoce – večer s opernou speváčkou, držiteľkou Ceny Harmónia Rékou Kristóf, vstup zdarma, ale registrácia je povinná: villa.camarum@gmail.com

15., 18.00, „My, Komárňania”: Keď sa vzájomne dotknú svetlá divadla a adventu – večer s riaditeľom Jókaiho divadla v Komárne Tamásom Gálom, vstup zdarma, ale registrácia je povinná: villa.camarum@gmail.com

17., 16.30, „Vezmi so sebou aj otca!” – detské hry v očakávaní Vianoc, 3€

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho

14., 19.00, Világ-Végre – večer s humoristom Ádámom Kissom, 14€

17., 18.00, Klemen Terézia: "Oda vagyok magáért..." (komédia a koncert), 8€

18., 19.00, ZSÉDA – Zsédenyi Adrienn (vianočný koncert), 18€

Tiszti pavilon (díszterem) / Dôstojnícky pavilón (slávnostná sála)

13., 17.00, Verejný vianočný koncert (Základná umelecká škola), vstup zdarma

15., 18.00, Vivat Kodály – Spomienkový koncert na počesť Zoltána Kodálya, 5€

16., 18.00, Miešaný spevácky zbor Concordia: Petőfi 200 – Kodály 140 (koncert), vstup zdarma

17., 16.00, I. Komárňanský sviatok vína, 15€

18., 14.00 – remeselnícke dielne a pečenie medovníkov s OZ Villa Camarum, vstup zdarma

RÉV – Dom maďarskej kultúry

16., 19.00, „Hárompatak 15” - folklórny večer, vstup zdarma

17., 20.00, Olivérsky (koncert), 5€

Dom Matice slovenskej

18., 16.12, Helenka – divadelné predstavenie, 7€

Podunajské múzeum

15., 16.00, Vianočný večierok v múzeu - vstup zdarma, ale registrácia je povinná: tvoreniekn@gmail.com


Borozó

16., 20.00, TriTon (koncert), vstup zdarma

17., 20.00, Emmer Péter (koncert), vstup zdarma

Jókaiho divadlo v Komárne

13., 11.00 - Mikszáth Kálmán - Lakatos Róbert - Laboda Róbert: Rozprávajúci plášť

14., 11.00, 18.00 - Mikszáth Kálmán - Lakatos Róbert - Laboda Róbert: Rozprávajúci plášť

15., 11.00 - Mikszáth Kálmán - Lakatos Róbert - Laboda Róbert: Rozprávajúci plášť

Športová hala v Komárne

17., 20.00, HUNGARIAN STARS Christmas 2022, v predpredaji:12€, 20€ - na mieste 15€, 25€

Klapkovo námestie

Organizátor: Občianske združenie VILLA CAMARUM

18., 16.30 – koncert speváckeho zboru pod vedením Kingy Süll

18., 16.45 – odkaz a požehnanie kňazov a farárov katolíckej, reformovanej, evanjelickej a baptistickej cirkvi

18., 17.00 – program speváčky Eszter Koczkás

18., 17.15 – štvrté slávnostné zažatie sviece a sviatočné osvetlenie radnice

18., 17.20 – zábava pre deti vianočnými lampičkami s tímom Centra voľného času v Komárne

vstup zdarma