Správy 2024.06.21.

Róbert Lakatos, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho dnes podpísal zmluvu o poskytnutí pravidelnej dotácie s Ivetou Pluhárovou, riaditeľkou spoločnosti Europa Hotel & Restaurant Komárno. Spoločnosť v budúcnosti poskytne pravidelnú podporu Komornému orchestru Comorra pod vedením Kingy Süll, ktorý pôsobí pod záštitou MsKS. Ďakujeme za podporu!