Správy 2023.02.05.

I. Stretnutie maďarských ľudových hudobníkov na Slovensku

3-4. februára 2023 (piatok-sobota), Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno / RÉV - Dom maďarskej kultúry

Moderátor: Farkas József
Záštitu prevzal: Lakatos Róbert
Hlavný organizátor: MsKS Béni Egressyho, Komárno

PROGRAM
3. februára 2023 (piatok)

RÉV – Dom maďarskej kultúry
19:00 - Parapács zenekar (koncert)
20:00 – tanečný dom s hudobníkmi skupín Parapács a Varjos

4. februára 2023 (sobota)

Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka – prednášky
10:00 – Agócs Gergely: Folklórne zbierky na Slovensku
11:00 – Farkas József: Činnosť Domu ľudových tradícií na Slovensku
11:30 – Hanusz Zoltán: Folklórne kurzy a tábory OZ Figur

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho (divadelná sála)
18.00 – slávnostný galaprogram

Účinkujúci:
Agócs Gergely, Alt István és barátai, Bellő zenekar, Cseh Tamás Band, File Banda, Húros banda, Lakatos Áron és zenekara, Nagy Csomor András és zenekara, Parapács zenekar, Pántlika zenekar, Pengő zenekar, Pósfa zenekar, Rév zenekar, Varjos zenekar, Varsányi zenekar

Sprievodný program:
Farkas József fotókiállítása (foyer) / Fotovýstava Józsefa Farkasa (foyer)

Sponzori:
Halmos Béla Program
Hagyományok Háza Hálózat
Občianske združenie Figur
Cestovná kancelária Pepita Tours