Správy 2020.07.01.

Vážení návštevníci!
Oznamujeme Vám, že pokladňa MsKS Béni Egressyho v Komárne bude zatvorená od 1. júla do 23. augusta 2020.
Ďakujeme za pochopenie!