Programy

Image 6483441

Prednáška františkánskeho mnícha Csabu Böjteho

Prednáška františkánskeho mnícha Csabu Böjteho

16. marca 2023, 18:00 hod.
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho

Organizátor: Baltazár Ryšavý, OZ Helios Spes, Károly Less

Záštitu prevzal: Béla Keszegh, primátor

Mních Csaba Böjte je zakladateľom Nadácie Dévai Szent Ferenc, ktorá je organizáciou na záchranu detí. Bola založená s cieľom prijať deti žijúce v biednych podmienkach v Transylvánii. Brat Csaba – ako ho všetci volajú – vo svojich kázňach, prednáškach a knihách zdôrazňuje silu lásky.

Vstup je voľný.