Programy

Plagat 6 rocnik COM DANCE kopia

COM-DANCE - okresná súťaž moderného a módneho tanca

6. ročník COM-DANCE

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje okresnú súťaž moderného a módneho tanca 6. ročník COM-DANCE, ktorá je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky moderného a módneho tanca Deň tanca 2023.

Súťaž sa bude konať 3. marca 2023 o 11:00 hod. v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne.

Tanečná súťaž COM-DANCE je určená je pre neprofesionálne kluby, skupiny, krúžky, kolektívy a sólistov moderného a módneho tanca okresu Komárno všetkých vekových kategórií od detí až po seniorov. Cieľom súťaže je motivovať tanečné kolektívy a sólistov, ako aj choreografov k tvorivej činnosti, prezentovať ich prácu a výsledky intenzívnych tréningov na verejnosti.

Podujatie umožní konfrontáciu tvorivých prístupov práce tanečníkov a choreografov. Na záver sa uskutoční rozborový seminár, ktorého náplňou je pomocou odborníkov metodicky usmerniť a pomôcť vedúcim či choreografom zodpovedať ich zvedavé otázky.

Sponzori:

Fond na podporu umenia a Mesto Komárno