Programy

Feszty

REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV - Komorný folklórny súbor Feszty Árpád

Komorný folklórny súbor Feszty Árpád

Prvé stretnutie spojené s registráciou nových členov: 4. septembra 2023 (pondelok), 19:00, MsKS Béni Egressyho – zrkadlová sála, Komárno

Vedúci skupiny: Korpás György
Umelecký vedúci: Gémesi Zoltán

V sezóne 2023/24 sa členovia Komorného folklórneho súboru Feszty Árpád stretávajú v pondelok a stredu v zrkadlovej sále Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne v čase od 19:00 do 21:30 hod.

INFO: Korpás György, +421 904 708 910, korpas.gyorgy@gmail.com