Programy

Plakat A2

GIMISZ 30 – Our Stars / Galavečer pri príležitosti 30. výročia založenia študentského divadelného súboru

GIMISZ 30 – Our Stars

Galavečer pri príležitosti 30. výročia založenia študentského divadelného súboru


11. novembra 2023 (sobota), 19.00 – Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno

Účinkujúci umelci galavečera sú bývalí členovia divadelného súboru:

Bencsík Stefánia, Csémy Balázs, Dékány Nikolett, Ficza István, Habodász István, Holocsy Katalin, Hostomský Fanni, Jókai Ági, Kristóf Réka, Lajos András, Melecsky Kristóf, Molnár Gusztáv, Szebellai Dániel, Szurcsík Ádám, Szvrcsek Anita, Ponty Tamás

Moderátorka galavečera: Hernandez Franco Vivien – redaktorka a moderátorka M2 Petőfi TV


Korepetítorka, hudobná režisérka: Pálinkás Andrássy Zsuzsanna


Réžia: Bajkai Csengel Mónika


Vstupné: 10,- eur

Sponzori: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Mesto Komárno

Organizátori: Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno, Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno, Jókaiho dni v Komárne, n.f.