Programy

Irodalmi est Varro Dani

Literárny večer /// stretnutie s básnikom, prekladateľom Dánielom Varróm

Literárny večer /// stretnutie s básnikom, prekladateľom Dánielom Varróm

16. novembra 2023 (štvrtok), 18.00

MsKS Béni Egressyho - Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka, Komárno


Moderátor: Czinki Ferenc

Organizátor: Szépírók Társasága


Vstup zdarma.