Programy

Ady KN1

"Lennék valakié" - vybrané básne Endre Adyho napísané pre symfonický orchester

"Niekomu by som patril" - Ady so symfóniami

Vybrané básne Endre Adyho napísané pre symfonický orchester - so spevom a recitáciou

15. novembra 2022., 19.00

MsKS Béni Egressyho, Komárno

Hudobný skladateľ: Zoltán Pető

Účinkujúci: Symfonický orchester Capella Istropolitana pod vedením Dr. Tamása Cseha, Loretta Baross, Virág Mórocz, Károly Tóth, Dániel Szebellai

Vstupné: 11 €