Programy

Orig LUCNICA Slovensky triptych 202081014733

Lúčnica - Slovenský triptych / ZMENENÉ!

Predstavenie, ktoré sa malo konať dňa 13.02.2021 o 19:00 hod. v MsKS Béni Egressyho je ZMENENÉ!
O náhradnom termíne Vás budeme čoskoro informovať.
Vstupenky zakúpené na predstavenie v prvom termíne sú samozrejme platné pre nový termín.

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica – Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou kultúrou, hudobno – tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie, roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a mestečiek na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska