Programy

MANE boritokep

Oživené Podkarpatsko

Predstavenie Oživené Podkarpatsko, Vôkol hôr po prvýkrát v histórii maďarského folklórneho umenia prezentuje v rámci jednej antológie nesmierne bohatú a pestrofarebnú tradičnú kultúru etník žijúcich vo východných Karpatoch a v Podkarpatskej oblasti. Program sa sústreďuje na spoločné črty tradičnej kultúry Maďarov, Ukrajincov, Rusínov, Huculov, Rumunov, Rómov, Židov a tiež prezentuje aj ich jedinečnosť. Dôraz sa však kladie na spoločné korene, zo spoločnej histórie vyplývajúce zákonité podobnosti týchto kultúr.
Vstupné: 5‎€
Predpredaj vstupeniek: online