Programy

334775380 9944460575580184 1794292649506590686 n

"Őrzők, vigyázzatok a strázsán!" - spomienková slávnosť na počesť revolúcie v rokoch 1848/49

"Őrzők, vigyázzatok a strázsán!" - spomienková slávnosť na počesť revolúcie v rokoch 1848/49

14. marca 2023, 17.00

Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno

Rečníci:

István Langschadl, predseda Združenia absolventov a pedagógov maďarského gymnázia v Komárne

Béla Keszegh, primátor Komárna

Účinkujúci:

- deti MŠ Tulipán

- žiaci ZŠ na ulici Eötvösa

- študenti SOŠ strojárstva a elektrotechniky v Komárne

- poslucháči Univerzity J. Selyeho

- herec, držiteľ Ceny Jászai, Mátyás Dráfi

Vstup zdarma!