Programy

Megeshetne maskepp

Szívhangok társulat: Megeshetne másképp! (divadelné predstavenie)

Szívhangok társulat: Megeshetne másképp!

Predstavenie sa zameriava na príbeh mladej ženy Ramóny, ktorá práve porodila svoju prvú dcéru.

Dej vychádza z osobných príbehov zdravotníkov, materských aktivistiek, rómskych a nerómskych žien. V hre hrajú rozprávači príbehov samých seba.