Programy

Balett

REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV - Balettissimo - balet pre deti

Balettissimo – balet pre deti

Prvé stretnutie spojené s registráciou nových členov: 5. septembra 2023.

PROGRAM

15:30 – škôlkari

16:15 – prvý stupeň

17:15 – druhý stupeň

Miesto: Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho

Účastnícky poplatok: 25 € / mesiac

Vedúci skupiny: PhD. Süll Tamás

V sezóne 2023/24 sa členovia Balettissima stretávajú v utorok a štvrtok v Komornej sále Józsefa Kiss Pénteka Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne (podľa vekových kategórií) od 15:30 do 15.15, od 16:15 do 17.00 od 17:15 do 18.00 hod.

INFO: Hanusz Zoltán, +421 903 558 525, hanusz.mskskomarno@gmail.com