Programy

Tukros zenekar

TÜKRÖS Zenekar /// XII. Festival FONOGRAF

TÜKRÖS Zenekar /// XII. Festival FONOGRAF

25. novembra 2023 (sobota), 17.00, MsKS Béni Egressyho – Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka, Komárno


Hudobná skupina Tükrös bola založená v roku 1986 v Budapešti s cieľom čo najautentickejšie interpretovať ľudovú hudbu z oblastí, kde žijú Maďari. Osobné stretnutia, cesty do Sedmohradska a zoznámenie sa s vtedy ešte žijúcim folklórom priviedli hudobníkov dovtedy hrajúcich vážnu hudbu k hudbe ľudovej, a tej sa venujú dodnes.


Attila Halmos – husle, spev
Gergely Koncz – husle
Péter Árendás – viola
Endre Liber – viola, cimbal
András Lelkes – kontrabas
Vstup zdarma.