Programy

Jazzhegedu kurzus2

"Hudobná cesta s husľami" - kurz jazzových huslí v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne

"Hudobná cesta s husľami" - kurz jazzových huslí v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne

Lektor: svetoznámy jazzový huslista Frankie Látó

Dátum: 12. novembra 2023 (nedeľa), 10.00

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho – Komorná sála Józsefa Kiss Pénteka, Komárno

Podrobné informácie: Zoltán Hanusz – manažér kultúry, tel.: +421 903 558 525, e-mail: hanusz.mskskomarno@gmail.com

Účastnícky poplatok: 40 €