Festivaly

Medzinárodná operetná spevácka súťaž Franza Lehára


Medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára je v oblasti operetného žánru speváckou súťažou v európskom merítku s najvyššími profesionálnymi kritériami. V rozpätí dvoch-troch rokov je táto súťaž vyhlásená pod záštitou primátora mesta Komárna. Termín uskutočnenia súťaže je viazaný ku dňu narodenia Franza Lehára (30. apríla).

Podujatie uskutočnilo už po jedenásty krát. Spoluorganizátorom festivalu je Operetné divadlo v Budapešti. Podujatie sa uskutoční v spolupráci s odborným garantom festivalu, s pánom Atillom Kiss-B, držiteľom ceny Kossutha, hlavným riaditeľom Operetného divadla v Budapešti.


Hlavnou myšlienkou pri realizácii súťaže je udržať pravú atmosféru operety, objavenie nových talentov tomuto žánru (typicky maďarskému) hlavne z Južného Slovenska, ako sa to nám to podarilo už aj v minulosti:
Ilona Becse Szabó - operná, operetná speváčka - víťazka VIII. ročníka súťaže,
György Derzsi - operetný spevák - víťaz VII. ročníka súťaže,
Andrea Vizvári - operná speváčka, SND Bratislava, finalistka IX. ročníka súťaže.

Občania Komárna sú hrdí na svojho svetoznámeho rodáka. Považujú za dôležité, aby sa aj mladšia generácia maďarskej národnosti po celej Európe oboznámila s operetným žánrom. Medzinárodná porota pozostáva z významných osobností európskeho operného a operetného života - dávame tým šancu novým talentom, aby sa dostali na najznámejšie javiská opery a operety Európy.

5 členná porota súťaže:

Atilla Kiss-B, držiteľ Kossuthovej ceny, hlavný riaditeľ Operetného divadla v Budapešti;

Mgr. art. Dagmar Livorová, pedagogička operného a operetného spevu Konzervatória v Bratislave;

Ksenia Zharkov, dirigentka Moskovského ženského symfonického orchestra;

Olivier Tambosi, svetoznámy operný režisér;

Gyula Szép - riaditeľ Maďarskej opery v Kľuži.

Súťaží sa v troch kategóriach a troch kolách.

Kategórie: bonvivant, primadona, subreta - buffo (dvojica).

Do finálového kola sa dostanú iba 5-6 najlepší súťažiaci každej kategória. Súťaží sa o finančné ceny, ktorí nám venujú sponzori. Všetky diela je potrebné spievať v pôvodnom speváckom hlase, bez použitia mikrofónu, v pôvodnom jazyku, prípadne v materinskom jazyku interpreta. Uznáme len interpretáciu podľa nôt vydaných oficiálnymi vydavateľstvami. Árie naštudované podľa rôznych verzií nahrávok neakceptujeme. Duety (subreta-buffo, tanečná-komická) musí v každom prípade predviesť choreografiu. V treťom kole sa spievajú aj povinné skladby, ktoré sú uvedené vo vyhlásení súťaže, a notové materiály k nim zabezpečí organizátor na žiadanie.

webová stránka súťaže: www.operetta-competition-lehar.sk