Skupiny

Csengel
Vedúci:
Bajkai Csengel Mónika

Študentský dramatický súbor GIMISZ Diákszínpad

Študentský hudobno-dramatický súbor GIMISZ založil v roku 1993 József Kiss-Péntek v spolupráci s Gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským a Mestským kultúrnym strediskom. Legendárny súbor odštartoval svoje dodnes trvajúce úspechy muzikálom „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról“. O päť rokov neskôr založili „B-skupinu“ pod vedením profesorky Adrianny Spátay. Zožali obrovské úspechy nielen na domácich festivaloch, ale napríklad aj v susednom Maďarsku. V roku 2001 založili „Kisgimisz“, súbor osemročného gymnázia pod vedením dramatickej pedagogičky Csilly Szabó. V roku 2003 sa zrodila skupina „Középgimisz“ vďaka Józsefovi Kiss-Péntekovi a Mónike Csengel. V tejto skupine účinkujú nižšie ročníky gymnázia. Od roku 2010 vedie súbor Mónika Csengel. Súbory boli mnohokrát ocenené na domácich aj zahraničných festivaloch. Od roku 2012 vedie všetky tri súbory Mónika Csengel.

Termíny:
:
Laboda
Vedúci:
Laboda Róbert

Detský dramatický krúžok - 1.-4. ročník

Dbajúc na vekový rozdiel detí, pod záštitou MSKS fungujú dva dramatické krúžky. Naším cieľom je, aby sme deti nasmerovali k tímovej práci a k spoločnému zmýšľaniu, ktoré tvoria samotný základ dramatického krúžku. Je pre nás veľmi dôležité, aby k nám deti prichádzali vždy s úsmevom; aby sa tešili na spoločnú hru ktorá je zároveň aj prácou; aby sa veľa hýbali a improvizovali a hlavne; aby sme podporili ich odvahu. S najmenšími sa sústreďujeme na rôzne dramatické hry, so staršími pracujeme na konkrétnej inscenácii. Inštruktor Róbert Laboda: Ochotnícke divadlo je súčasťou môjho života od útleho detstva. Detským dramatickým krúžkom sa venujem od roku 2011, sme pravidelnými účastníkmi festivalu „Duna Menti Tavasz“. Inscenácie v mojej réžii sme uviedli aj na Scénickej žatve alebo na „Weöres Sándor színjátszó fesztivál“. Pracujem ako pedagóg na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici Eötvösa v Komárne.

Termíny:
szerda: 15.00-16.00
Laboda
Vedúci:
Laboda Róbert

Detský dramatický krúžok - 5-9. ročník

Dbajúc na vekový rozdiel detí, pod záštitou MSKS fungujú dva dramatické krúžky. Naším cieľom je, aby sme deti nasmerovali k tímovej práci a k spoločnému zmýšľaniu, ktoré tvoria samotný základ dramatického krúžku. Je pre nás veľmi dôležité, aby k nám deti prichádzali vždy s úsmevom; aby sa tešili na spoločnú hru ktorá je zároveň aj prácou; aby sa veľa hýbali a improvizovali a hlavne; aby sme podporili ich odvahu. S najmenšími sa sústreďujeme na rôzne dramatické hry, so staršími pracujeme na konkrétnej inscenácii. Inštruktor Róbert Laboda: Ochotnícke divadlo je súčasťou môjho života od útleho detstva. Detským dramatickým krúžkom sa venujem od roku 2011, sme pravidelnými účastníkmi festivalu „Duna Menti Tavasz“. Inscenácie v mojej réžii sme uviedli aj na Scénickej žatve alebo na „Weöres Sándor színjátszó fesztivál“. Pracujem ako pedagóg na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici Eötvösa v Komárne.

Termíny:
szerda: 16.00-17.00