Skupiny

5 E8 A1674 Edit
Vedúci:
Mónika Bajkai Csengel

Študentský dramatický súbor GIMISZ

Študentský hudobno-dramatický súbor GIMISZ založil v roku 1993 József Kiss Péntek v spolupráci s Gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským a Mestským kultúrnym strediskom. Legendárny súbor odštartoval svoje dodnes trvajúce úspechy muzikálom „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról“. O päť rokov neskôr založili „B-skupinu“ pod vedením profesorky Adrianny Spátay. Zožali obrovské úspechy nielen na domácich festivaloch, ale napríklad aj v susednom Maďarsku. V roku 2001 založili „Kisgimisz“, súbor osemročného gymnázia pod vedením dramatickej pedagogičky Csilly Szabó. V roku 2003 sa zrodila skupina „Középgimisz“ vďaka Józsefovi Kiss-Péntekovi a Mónike Bajkai Csengel. V tejto skupine účinkujú nižšie ročníky gymnázia. Od roku 2010 vedie súbor Mónika Bajkai Csengel. Súbory boli mnohokrát ocenené na domácich aj zahraničných festivaloch. Od roku 2012 vedie všetky tri súbory Mónika Bajkai Csengel.

Termíny:
:
5 E8 A1500 Edit
Vedúci:
Róbert Laboda

Detský dramatický krúžok COOLtúrázók

Naším základným cieľom je vychovať z detí tím, pretože jedným z dôležitých prvkov detského herectva je byť a myslieť v tíme. Je dôležité, aby všetky deti prichádzali a odchádzali zo skúšok s úsmevom: mali by veľa improvizovať, pohybovať sa a hlavne trúfať. Dramatický krúžok Cooltúrázók odštartovala v marci s obnovenou silou a hybnosťou: „Snažili sme sa vytvoriť scénickú kompozíciu, v ktorej ukážeme maličkosti života, ľudskú pohodu, vlastnosti dnešnej doby z perspektívy detí. V kombinácii s opatrnou kritikou a detským nadhľadom. Svoje pocity vyjadrujeme presnými sekvenciami scén a dojemnými etudami. Celkovo bol samotný proces nácviku úžasný, pretože každý mohol pridať to svoje. O tom je detské divadlo! Vedúci skupiny Róbert Laboda, skúšky prebiehajú na hlavnom javisku MsKS Béni Egressyho.

Termíny:
utorok: 15.00 - 16.00