Fájl Dátum
GemerAudit 2024.06.20
Niki Dance 2024.06.20
ReDance 2024.06.20
Zmluva o povereni ITAK sro 2024.05.31
Zmluva o najme ZS Jokaiho 2024.05.03
Zmluva o najme Madaraszova 2024.05.02
Zmluva o najme Kemar sro 2024.04.18
Zmluva o najme Laar 2024.04.18
Zmluva o najme - Csemadok2 2024.04.08
Zmluva o najme The art 3 2024.04.03
Zmluva o najme MCC 2024.03.28
Zmluva o dielo HEZA 2024.03.22
Zmluva o najme ROS KN 2024.03.08
Zmluva o najme Miklas 2024.03.04
Zmluva o najme ZMP 2024.02.28
Zmluva o najme Dome V. 2024.02.26
zmluva o najme ROS KN2 2024.02.01
Zmluva o najme OZ SRRZ Kapitanova 2024.02.01
Zmluva o najme - Csemadok 2024.01.31
Zmluva o najme Rosinska 2024.01.23
Zmluva o najme OZ Lehara 2024.01.10
Zmluva o najme Pro CIVIS 2024.01.05
Zmluva o najme ZMR ZO Vodna 2024.01.03
FEAG SLK Elektro 2023.12.08
Silcotec Europe 2023.12.08
SRRZ-RZ pri Strednej priemyselnej skole strojn. a elektr. 2023.12.07
Kultminor Zmluva 2023.12.07
Z vedome Komarno 2023.12.01
Zmluva SOST 2023.11.29
OZ Fonográf 2023.11.23
Zmluva SPS 2023.11.10
Regionálne osvetové stredisko 2023.11.08
Reality komplex 2023.11.08
W. B. P. F. Slovensko 2023.10.20
SK-CONT 2023.09.21
VALLINMED 2023.09.21
COMORRA SERVIS 2023.09.21
Institút pre inováciu vzdelávanie 2023.09.21
Komárnanské Vínne Korzo - KEMAR 2023.09.13
City Reboot 2023.09.01
Villa Camarum 2023.08.25
Zmluva o nájme Forum I. 2023.08.18
Zmluva_Kava 2023.08.14
Regionálne osvetové stredisko 2023.07.13
Zdruz. mad. rod. na Slovensku pri ZS ulica Práce 2023.06.21
Jókaiho dni 2023.06.12
Viktória Töröková_zmluva 2023.05.30
Jókaiho divadlo v Komárne_zmluva 2023.05.29
Zuzana Tubaová_Kékerdő 2023.05.11
Regionálne osvetové stredisko_Deti detom 2023.05.05
OLANO 2023.04.27
KEMAR 2023.04.26
ROS KN 2023.04.19
The Art 2023.04.19
Pro Selye Univerzitas 2023.04.19
OZ Gazda 2023.04.19
Regionálne osvetové stredisko 2023.04.19
Rotary club 2023.04.14
Pro-Factor 2023.03.31
MFF Eko 2023.03.31
zmluva- MsKS-ZMRS-ZS Jokaiho 2023.03.24
Csemadok 2023.03.20
Regionálne osvetové stredisko 2023.03.02
Csemadok zo Kava 2023.03.01
Varhegyiova Katarina 2023.03.01
Reality KOMPLEX 2023.03.01
ZMLUVA_Nikolas Stefan Sipciak 2023.03.01
Zmluva_Lacko_Kata 2023.03.01
Zmluva RZ pri materskej skole 2023.02.27
Zmluva o dodavke elektriny Magna 2023.02.27
SK CONT 2022.12.08
Univerzita J. Selyeho 2022.12.05
Zmluva DUNA GREEN 2022.10.13
JAVISKOVO - Citylight 2022.10.13
Vox Juventae 2022.10.12
Príloha k zmluve_PRO FACTOR 2022.04.07
Zmluva vykonaní auditu Gemer Audit 2022.02.16
OPC Europe - zmluva 2021.09.22
NN Tatry Sympatia 2021.09.14
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2020.09.09
Cstudios_Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela 2020.06.10
Sanet - Zmluva o poskytovaní služieb 2020.04.05
Potvrdenie o zverejnení účtu 2 - Prima banka 2020.04.05
Potvrdenie o zverejnení účtu - Prima banka 2020.04.05
Zmluva o bežnom účte Prima banka 2 2020.04.05
Zmluva o bežnom účte Prima banka 2020.04.05
Darovacia zmluva ÉS 2020.04.05
Zmluva o dielo - Cstudios1 2020.04.05
Zmluva o poskytnutí služby - Attila Varga 2020.04.05
Príkazná zmluva - stavebný dozor /Attila Tóth/ 2020.04.05
Zmluva o dielo na stavebné práce Absolon 2020.04.05
Zmluva o dielo - Cstudios 2020.04.05
OZ Franza Lehára - VIII. Lehárov ples 2020.04.05
Kulcslyuk Kiadó - zmluva 2020.04.05
Guruló Egyetem - zmluva 2020.04.05
II. Tündérkert gyermek és ifjúsági Tábor 2020.04.05
Zmluva o nájme KD Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 1. ku kolektívnej zmluve 2020.04.05
MAGNA ENERGIA dodatok č.1. 2020.04.05
MAGNA ELEKTRINA - zmluva o združenej dodávke elektriny 2020.04.05
Együttműködési megállapodás - XI. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny 2020.04.05
Dohoda o spolupráci - XI. ročníka Medzinárodnej operetnej speváckej súťaže Franza Lehára 2020.04.05
Dodatok č. 6. h Zmluve Forum Institute 2020.04.05
Zmluva na zabezpečenie stravovania - DUNA PENZION 2020.04.05
Dodatok č. 4 k Zmluve Nová Stráž 2020.04.05
DUNA PENZION zmluva 2020.04.05
Slovanet zmluva 2020.04.05
Dodatok č1. k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 29/2017 "Rekonštrukcia krovu a strechy Kas. bud. v Novej pevnosti v Komárne 2020.04.05
Zmluva o dielo - Plynvodauk 2020.04.05
Peter Hruškár REVI S - Zmluva o poskytovaní služieb 2020.04.05
Auto parkovné 2018 2020.04.05
REAL-K- zmluva/2018 2020.04.05
Príkazná zmluva - Technický dozor 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu - SPP 2020.04.05
Kolektívna zmluva na rok 2018 a ďalšie roky 2020.04.05
Prílohy h zmluve o dielo č. 292017 - Darton 2020.04.05
Zmluva - Ministerstvo kultúry SR - 4214/2017/1.6 2020.04.05
Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 292017 - Darton 2020.04.05
Zmluva o grantovom účte 2020.04.05
Dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce 2020.04.05
Zmluva o dielo na stavebné práce - Renostavmal 2020.04.05
Zmluva o výpožičke 2020.04.05
Nájomná zmluva - HELORO 2020.04.05
Dodatok 3 k Zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 01 k Zmluve o dodávke plynu do KD Nová Stráž 2020.04.05
Zmluva do dodávke plynu do KD Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok k zmluve 1 o dodávke plynu do Dôstojníckeho pavilónu 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu do Dôstojníckeho pavilónu 2020.04.05
Dodatok01 k Zmluve o dodavke plynu do MsKS 2020.04.05
SPP splnomocnitel 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu do MsKS 2020.04.05
Dodatok 2 - Slovenská pošta 2020.04.05
Dodatok 1 k zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Požiarna ochrana - zmluva 2020.04.05
OZ Človečina - Zmluva o spolupráci 2020.04.05
Nájomná zmluva Nová Stráž/2012 2020.04.05
MAGNA plyn /DP, KD NS/ 2020.04.05
MAGNA plyn - MsKS Hradná 1 2020.04.05
MAGNA elektrina /MsKS,DP,KD NS, KD Kava/ 2020.04.05
Exclusive Agency Donutil - zmluva 2020.04.05
Divadlo Andreja Bagara Nitra - Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 2020.04.05
CAR SPA - dohoda 2020.04.05
ART and WINDOWS - Zmluva o dielo -HU 2020.04.05