Súbor Dátum
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2020.09.09
Cstudios_Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela 2020.06.10
Sanet - Zmluva o poskytovaní služieb 2020.04.05
Potvrdenie o zverejnení účtu 2 - Prima banka 2020.04.05
Potvrdenie o zverejnení účtu - Prima banka 2020.04.05
Zmluva o bežnom účte Prima banka 2 2020.04.05
Zmluva o bežnom účte Prima banka 2020.04.05
Darovacia zmluva ÉS 2020.04.05
Zmluva o dielo - Cstudios1 2020.04.05
Zmluva o poskytnutí služby - Attila Varga 2020.04.05
Príkazná zmluva - stavebný dozor /Attila Tóth/ 2020.04.05
Zmluva o dielo na stavebné práce Absolon 2020.04.05
Zmluva o dielo - Cstudios 2020.04.05
OZ Franza Lehára - VIII. Lehárov ples 2020.04.05
Kulcslyuk Kiadó - zmluva 2020.04.05
Guruló Egyetem - zmluva 2020.04.05
II. Tündérkert gyermek és ifjúsági Tábor 2020.04.05
Zmluva o nájme KD Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 1. ku kolektívnej zmluve 2020.04.05
MAGNA ENERGIA dodatok č.1. 2020.04.05
MAGNA ELEKTRINA - zmluva o združenej dodávke elektriny 2020.04.05
Együttműködési megállapodás - XI. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny 2020.04.05
Dohoda o spolupráci - XI. ročníka Medzinárodnej operetnej speváckej súťaže Franza Lehára 2020.04.05
Dodatok č. 6. h Zmluve Forum Institute 2020.04.05
Zmluva na zabezpečenie stravovania - DUNA PENZION 2020.04.05
Dodatok č. 4 k Zmluve Nová Stráž 2020.04.05
DUNA PENZION zmluva 2020.04.05
Slovanet zmluva 2020.04.05
Dodatok č1. k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 29/2017 "Rekonštrukcia krovu a strechy Kas. bud. v Novej pevnosti v Komárne 2020.04.05
Zmluva o dielo - Plynvodauk 2020.04.05
Peter Hruškár REVI S - Zmluva o poskytovaní služieb 2020.04.05
Auto parkovné 2018 2020.04.05
REAL-K- zmluva/2018 2020.04.05
Príkazná zmluva - Technický dozor 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu - SPP 2020.04.05
Kolektívna zmluva na rok 2018 a ďalšie roky 2020.04.05
Prílohy h zmluve o dielo č. 292017 - Darton 2020.04.05
Zmluva - Ministerstvo kultúry SR - 4214/2017/1.6 2020.04.05
Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 292017 - Darton 2020.04.05
Zmluva o grantovom účte 2020.04.05
Dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce 2020.04.05
Zmluva o dielo na stavebné práce - Renostavmal 2020.04.05
Zmluva o výpožičke 2020.04.05
Nájomná zmluva - HELORO 2020.04.05
Dodatok 3 k Zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 01 k Zmluve o dodávke plynu do KD Nová Stráž 2020.04.05
Zmluva do dodávke plynu do KD Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok k zmluve 1 o dodávke plynu do Dôstojníckeho pavilónu 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu do Dôstojníckeho pavilónu 2020.04.05
Dodatok01 k Zmluve o dodavke plynu do MsKS 2020.04.05
SPP splnomocnitel 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu do MsKS 2020.04.05
Dodatok 2 - Slovenská pošta 2020.04.05
Dodatok 1 k zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Požiarna ochrana - zmluva 2020.04.05
OZ Človečina - Zmluva o spolupráci 2020.04.05
Nájomná zmluva Nová Stráž/2012 2020.04.05
MAGNA plyn /DP, KD NS/ 2020.04.05
MAGNA plyn - MsKS Hradná 1 2020.04.05
MAGNA elektrina /MsKS,DP,KD NS, KD Kava/ 2020.04.05
Exclusive Agency Donutil - zmluva 2020.04.05
Divadlo Andreja Bagara Nitra - Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 2020.04.05
CAR SPA - dohoda 2020.04.05
ART and WINDOWS - Zmluva o dielo 2020.04.05