Súbor Dátum
ART and WINDOWS - Zmluva o dielo 2020.04.05
CAR SPA - dohoda 2020.04.05
Divadlo Andreja Bagara Nitra - Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 2020.04.05
Exclusive Agency Donutil - zmluva 2020.04.05
MAGNA elektrina /MsKS,DP,KD NS, KD Kava/ 2020.04.05
MAGNA plyn /DP, KD NS/ 2020.04.05
MAGNA plyn - MsKS Hradná 1 2020.04.05
Nájomná zmluva Nová Stráž/2012 2020.04.05
OZ Človečina - Zmluva o spolupráci 2020.04.05
Požiarna ochrana - zmluva 2020.04.05
Dodatok 1 k zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 2 - Slovenská pošta 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu do MsKS 2020.04.05
SPP splnomocnitel 2020.04.05
Dodatok01 k Zmluve o dodavke plynu do MsKS 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu do Dôstojníckeho pavilónu 2020.04.05
Dodatok k zmluve 1 o dodávke plynu do Dôstojníckeho pavilónu 2020.04.05
Zmluva do dodávke plynu do KD Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 01 k Zmluve o dodávke plynu do KD Nová Stráž 2020.04.05
Nájomná zmluva - HELORO 2020.04.05
Dodatok 3 k Zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Zmluva o výpožičke 2020.04.05
Zmluva o dielo na stavebné práce - Renostavmal 2020.04.05
Zmluva o grantovom účte 2020.04.05
Dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce 2020.04.05
Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 292017 - Darton 2020.04.05
Prílohy h zmluve o dielo č. 292017 - Darton 2020.04.05
Zmluva - Ministerstvo kultúry SR - 4214/2017/1.6 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu - SPP 2020.04.05
Kolektívna zmluva na rok 2018 a ďalšie roky 2020.04.05
Príkazná zmluva - Technický dozor 2020.04.05
REAL-K- zmluva/2018 2020.04.05
Auto parkovné 2018 2020.04.05
Peter Hruškár REVI S - Zmluva o poskytovaní služieb 2020.04.05
Zmluva o dielo - Plynvodauk 2020.04.05
Slovanet zmluva 2020.04.05
Dodatok č1. k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 29/2017 "Rekonštrukcia krovu a strechy Kas. bud. v Novej pevnosti v Komárne 2020.04.05
DUNA PENZION zmluva 2020.04.05
Zmluva na zabezpečenie stravovania - DUNA PENZION 2020.04.05
Dodatok č. 4 k Zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok č. 6. h Zmluve Forum Institute 2020.04.05
Dohoda o spolupráci - XI. ročníka Medzinárodnej operetnej speváckej súťaže Franza Lehára 2020.04.05
Együttműködési megállapodás - XI. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny 2020.04.05
MAGNA ELEKTRINA - zmluva o združenej dodávke elektriny 2020.04.05
MAGNA ENERGIA dodatok č.1. 2020.04.05
Zmluva o nájme KD Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 1. ku kolektívnej zmluve 2020.04.05
Guruló Egyetem - zmluva 2020.04.05
II. Tündérkert gyermek és ifjúsági Tábor 2020.04.05
Kulcslyuk Kiadó - zmluva 2020.04.05
OZ Franza Lehára - VIII. Lehárov ples 2020.04.05
Zmluva o dielo na stavebné práce Absolon 2020.04.05
Zmluva o dielo - Cstudios 2020.04.05
Príkazná zmluva - stavebný dozor /Attila Tóth/ 2020.04.05
Zmluva o poskytnutí služby - Attila Varga 2020.04.05
Zmluva o dielo - Cstudios1 2020.04.05
Darovacia zmluva ÉS 2020.04.05
Zmluva o bežnom účte Prima banka 2020.04.05
Potvrdenie o zverejnení účtu - Prima banka 2020.04.05
Zmluva o bežnom účte Prima banka 2 2020.04.05
Potvrdenie o zverejnení účtu 2 - Prima banka 2020.04.05
Sanet - Zmluva o poskytovaní služieb 2020.04.05
Cstudios_Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela 2020.06.10
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2020.09.09
NN Tatry Sympatia 2021.09.14
OPC Europe - zmluva 2021.09.22
Zmluva vykonaní auditu Gemer Audit 2022.02.16
Príloha k zmluve_PRO FACTOR 2022.04.07
Vox Juventae 2022.10.12
JAVISKOVO - Citylight 2022.10.13
Zmluva DUNA GREEN 2022.10.13
Univerzita J. Selyeho 2022.12.05
SK CONT 2022.12.08
Zmluva RZ pri materskej skole 2023.02.27
Zmluva o dodavke elektriny Magna 2023.02.27
Zmluva_Lacko_Kata 2023.03.01
ZMLUVA_Nikolas Stefan Sipciak 2023.03.01
Reality KOMPLEX 2023.03.01
Varhegyiova Katarina 2023.03.01
Csemadok zo Kava 2023.03.01
Regionálne osvetové stredisko 2023.03.02
zmluva- MsKS-ZMRS-ZS Jokaiho 2023.03.24
MFF Eko 2023.03.31
Pro-Factor 2023.03.31
Csemadok 2023.03.20
Rotary club 2023.04.14
Regionálne osvetové stredisko 2023.04.19
OZ Gazda 2023.04.19
The Art 2023.04.19
Pro Selye Univerzitas 2023.04.19
ROS KN 2023.04.19
KEMAR 2023.04.26
OLANO 2023.04.27
Regionálne osvetové stredisko_Deti detom 2023.05.05
Zuzana Tubaová_Kékerdő 2023.05.11
Jókaiho divadlo v Komárne_zmluva 2023.05.29
Viktória Töröková_zmluva 2023.05.30