Súbor Dátum
ART and WINDOWS - Zmluva o dielo 2020.04.05
CAR SPA - dohoda 2020.04.05
Divadlo Andreja Bagara Nitra - Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 2020.04.05
Exclusive Agency Donutil - zmluva 2020.04.05
MAGNA elektrina /MsKS,DP,KD NS, KD Kava/ 2020.04.05
MAGNA plyn /DP, KD NS/ 2020.04.05
MAGNA plyn - MsKS Hradná 1 2020.04.05
Nájomná zmluva Nová Stráž/2012 2020.04.05
OZ Človečina - Zmluva o spolupráci 2020.04.05
Požiarna ochrana - zmluva 2020.04.05
Dodatok 1 k zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 2 - Slovenská pošta 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu do MsKS 2020.04.05
SPP splnomocnitel 2020.04.05
Dodatok01 k Zmluve o dodavke plynu do MsKS 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu do Dôstojníckeho pavilónu 2020.04.05
Dodatok k zmluve 1 o dodávke plynu do Dôstojníckeho pavilónu 2020.04.05
Zmluva do dodávke plynu do KD Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 01 k Zmluve o dodávke plynu do KD Nová Stráž 2020.04.05
Nájomná zmluva - HELORO 2020.04.05
Dodatok 3 k Zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Zmluva o výpožičke 2020.04.05
Zmluva o dielo na stavebné práce - Renostavmal 2020.04.05
Zmluva o grantovom účte 2020.04.05
Dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce 2020.04.05
Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 292017 - Darton 2020.04.05
Prílohy h zmluve o dielo č. 292017 - Darton 2020.04.05
Zmluva - Ministerstvo kultúry SR - 4214/2017/1.6 2020.04.05
Zmluva o dodávke plynu - SPP 2020.04.05
Kolektívna zmluva na rok 2018 a ďalšie roky 2020.04.05
Príkazná zmluva - Technický dozor 2020.04.05
REAL-K- zmluva/2018 2020.04.05
Auto parkovné 2018 2020.04.05
Peter Hruškár REVI S - Zmluva o poskytovaní služieb 2020.04.05
Zmluva o dielo - Plynvodauk 2020.04.05
Slovanet zmluva 2020.04.05
Dodatok č1. k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 29/2017 "Rekonštrukcia krovu a strechy Kas. bud. v Novej pevnosti v Komárne 2020.04.05
DUNA PENZION zmluva 2020.04.05
Zmluva na zabezpečenie stravovania - DUNA PENZION 2020.04.05
Dodatok č. 4 k Zmluve Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok č. 6. h Zmluve Forum Institute 2020.04.05
Dohoda o spolupráci - XI. ročníka Medzinárodnej operetnej speváckej súťaže Franza Lehára 2020.04.05
Együttműködési megállapodás - XI. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny 2020.04.05
MAGNA ELEKTRINA - zmluva o združenej dodávke elektriny 2020.04.05
MAGNA ENERGIA dodatok č.1. 2020.04.05
Zmluva o nájme KD Nová Stráž 2020.04.05
Dodatok 1. ku kolektívnej zmluve 2020.04.05
Guruló Egyetem - zmluva 2020.04.05
II. Tündérkert gyermek és ifjúsági Tábor 2020.04.05
Kulcslyuk Kiadó - zmluva 2020.04.05
OZ Franza Lehára - VIII. Lehárov ples 2020.04.05
Zmluva o dielo na stavebné práce Absolon 2020.04.05
Zmluva o dielo - Cstudios 2020.04.05
Príkazná zmluva - stavebný dozor /Attila Tóth/ 2020.04.05
Zmluva o poskytnutí služby - Attila Varga 2020.04.05
Zmluva o dielo - Cstudios1 2020.04.05
Darovacia zmluva ÉS 2020.04.05
Zmluva o bežnom účte Prima banka 2020.04.05
Potvrdenie o zverejnení účtu - Prima banka 2020.04.05
Zmluva o bežnom účte Prima banka 2 2020.04.05
Potvrdenie o zverejnení účtu 2 - Prima banka 2020.04.05
Sanet - Zmluva o poskytovaní služieb 2020.04.05
DFA - 201701 2020.04.05
DFA - 201702 2020.04.05
DFA - 201703 2020.04.05
DFA - 201704 2020.04.05
DFA - 201705 2020.04.05
DFA - 201706 2020.04.05
DFA - 201707 2020.04.05
DFA - 201708 2020.04.05
DFA - 201709 2020.04.05
DFA - 201710 2020.04.05
DFA - 201711 2020.04.05
DFA - 201712 2020.04.05
DFA - 201801 2020.04.05
DFA - 201802 2020.04.05
DFA - 201803 2020.04.05
DFA - 201804 2020.04.05
DFA - 201805 2020.04.05
DFA - 201806 2020.04.05
DFA - 201807 2020.04.05
DFA - 201808 2020.04.05
DFA - 201809 2020.04.05
DFA - 201810 2020.04.05
DFA - 201811 2020.04.05
DFA - 201812 2020.04.05
DFA - 201901 2020.04.05
DFA - 201902 2020.04.05
DFA - 201903 2020.04.05
DFA - 201904 2020.04.05
DFA - 201905 2020.04.05
DFA - 201906 2020.04.05
DFA - 201907 2020.04.05
DFA - 201908 2020.04.05
Vyšlé objednávky 1505 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1507 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1509 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1510 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1511 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1512 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1601 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1602 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1603 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1604 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1605 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1606 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1607 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1608 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1609 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1610 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1611 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1701 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1702 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1703 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1704 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1705 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1706 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1707 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1709 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1710 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1711 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1712 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1801 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1802 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1803 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1804 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1805 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1806 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1807 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1808 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1809 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1810 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1811 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1812 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1901 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1902 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1903 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1904 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1905 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1906 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1907 2020.04.15
Vyšlé objednávky 1908 2020.04.15
Výpis uznesenia o zriadení MsKS 2020.04.15
Zriaďovacia listina 2020.04.15
Dodatok č.1. k zriaďovacej listine 2020.04.15
Štatút 2020.04.15
Dodatok č.1. k štatútu 2020.04.15
Organizačný poriadok s dodatkom č. 1. 2020.04.15
Potvrdenie o pridelení IČO 2020.04.15
Dodatok č. 2. k zriaďovacej listine 2020.04.15
Cstudios_Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela 2020.06.10
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2020.09.09
DFA - 201909 2020.10.12
DFA - 201910 2020.10.12
DFA - 201911 2020.10.12
DFA - 201912 2020.10.12
DFA - 202001 2020.10.12
DFA - 202002 2020.10.12
DFA - 202003 2020.10.12
DFA - 202004 2020.10.12
DFA - 202005 2020.10.12
DFA - 202006 2021.04.07
DFA - 202007 2021.04.07
DFA - 202008 2021.04.07
DFA - 202009 2021.04.07
DFA - 202010 2021.04.07
DFA - 202011 2021.04.07
DFA - 202011 2021.04.07
DFA - 202101 2021.04.07
DFA - 202102 2021.04.07
Vyšlé objednávky 2001 2021.04.07
Vyšlé objednávky 2002 2021.04.07
Vyšlé objednávky 2009 2021.04.07
Vyšlé objednávky 2010 2021.04.07
Vyšlé objednávky 2011 2021.04.07
Vyšlé objednávky 2012 2021.04.07
Vyšlé objednávky 12021 2021.04.07
NN Tatry Sympatia 2021.09.14
OPC Europe - zmluva 2021.09.22
Zmluva vykonaní auditu Gemer Audit 2022.02.16
Príloha k zmluve_PRO FACTOR 2022.04.07
BaSys sk 2022.06.14
Citylight 2022.06.14
Duna Green sro 2022.06.14
Extreme computers 2022.06.14
Ledart sro 2022.06.14
Thomann DE 2022.06.24
Vox Juventae 2022.10.12
Pro Factor 2022.10.13
Andyluzia 2022.10.13
JAVISKOVO - Citylight 2022.10.13
Zmluva DUNA GREEN 2022.10.13